Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ifondofyou
09:22
Reposted frommeem meem vianivea nivea

May 12 2015

ifondofyou
16:06
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
ifondofyou
16:06
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
16:05
6596 b1e0
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapunkahontaz punkahontaz
ifondofyou
16:04
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianivea nivea

April 06 2015

ifondofyou
16:34
ifondofyou
16:29
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ifondofyou
16:26
2952 e5c0
Reposted fromasalluhi asalluhi viaLookrecja Lookrecja

February 10 2015

ifondofyou
10:33
1754 84bb
Reposted fromwithoutlove0 withoutlove0 viaegoistka egoistka
ifondofyou
10:33
0997 199e
Reposted fromlabellavita labellavita viaegoistka egoistka

January 30 2015

ifondofyou
23:09
1526 2803
na litość boską...
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vianivea nivea
ifondofyou
23:06
6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę
ifondofyou
23:05

December 03 2014

ifondofyou
18:43
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 28 2014

ifondofyou
15:12
9531 0774
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viabadblood badblood

October 27 2014

ifondofyou
11:03
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viabadblood badblood

September 29 2014

ifondofyou
15:35
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viamefir mefir

August 31 2014

ifondofyou
17:43
Reposted fromsaphirka saphirka viaLookrecja Lookrecja
ifondofyou
17:42
2389 e476
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaeffystonem effystonem
ifondofyou
17:41
5336 5b37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...